EVA OLOFSSON 29/9 – 20/10, 2018

EVA OLOFSSON – CV

Livets Ränder (2018)

Med en uppväxt i Torslanda i Göteborg har Eva Olofsson alltid haft en fysisk och emotionell närhet till djur och natur, skog och stall – där hästar, hundar, katter, får, gäss, hönor och kaniner förgyllde dagarna. Detta inspirerade sedan till en karriär som både floristmästare och konstnär. Olofssons verk kan bäst beskrivas som naturskildringar där djur och växtlighet frodas i en färgsprakande hyllning till moder jord. Hon arbetar i olika lager på bildytan i en sorts blandteknik av måleri, silkscreentryck, fotografi och collage där betraktaren lätt kan återkomma till verken flera gånger och upptäcka nya detaljer och symboler.

“Jag gillar allt grönt, grönska och mossa; all växtlighet. Och frid, inte minst. Det kan vara en oxe med horn, ett vildsvin, en fågel eller en trollskog som jag använder som avstamp för en målerisk fantasi… Nedanför min ateljé växer murgröna och körsbär, vinbär och kaprifol. Jag är fascinerad av allt som händer och tittar varje dag på träden. Det inspirerar mig mycket till målningarna”, säger  Olofsson.

Utöver Olofssons floristyrke och den omgärdande naturen i Torslanda hittar konstnären även inspiration och material till hennes skapande i äldre böcker hon införskaffar från antikvariat. I målningarna skymtas faktiska partier och ibland även hela sidor ur nötta kartböcker, floror och historieböcker från 1800-talet och framåt. Damm, smuts och diverse anteckningar i marginalen från tidigare bokägare skapar en patina som Olofsson gärna har med i hennes verk.

Men konstnärens målningar kan inte bara ses som rundvandringar i tid, utan även i rum och zoologi. Olofsson tycks ha en viss dragning åt det afrikanska – där långa, finlemmade kvinnogestalter liksom exotiska djur spatserar genom en sagolik värld av savann, öken eller prunkande skog. Här finns en påtaglig fascination för vilda djur såsom elefanter och olika hovdjur, vilka förekommer i många av hennes verk. Konstnären skapar även en biologisk värld av växtdelar, djur och människor som är något gåtfull, där det inte alltid är klart vad som är vad och en långsmal kvinnokropp kan lika gärna vara en blomstängel eller en trollslända.  Det finns en lekfullhet i Olofssons naturbeskrivning – trots att konstnären många gånger utgår ifrån djurfotografi, biologiska lexikon och floror bibehåller hon ändå en viss skevhet i hennes motiv och det framgår att det inte är av yttersta vikt exakt vilken organism som skildras. Härmed blir hennes motivvärld hybrider av organiska former och väsen; en dynamisk blandning av föreställande och abstrakta uttryck med utgångspunkt i naturen.

Olofssons målningar kan ta mellan några veckor till flera månader att skapa. Till en början grundlägger konstnären med akrylfärg som hon också låter rinna i långa strängar över duken. Sedan fortsätter Olofsson gradvis med att applicera olika lager av oljefärg, pastellpenna, collagematerial och screentryck baserade på hennes egna fotografier. På så vis skapar hon sina kompositioner av text, rinningar, spikraka ränder, människogestalter, djur, ornamental växtlighet och symboler såsom fyrkanter, trianglar, on-knappar och det astronomiska tecknet för jorden. Då konstnären måste ta hänsyn till torkningsprocessen mellan dessa olika lager i en målning skapar hon mångtalet verk samtidigt. Olofsson beskriver skapandeprocessen som att vandra emellan tavlornas olika världar och att deras gemensamma tillblivelse gör verken i en utställning till en naturlig enhet.

Det finns en förmedlad idyll i målningarnas rikedom i färgnyanser och grönskande växtlighet. Dessutom framkommer ett genomgående frihetstema, då många av motiven antingen är fjäderfän med förmågan att flyga bort eller exotiska vilddjur som obehindrat strövar i målningarnas landskap utan en alltför påtaglig närvaro av människan. Dock finns även ett inneboende mörker i denna idyll, där inte minst verktitlarna alluderar till en allvarligare realitet. Titlar som Trappsteg till Rangordning, Höj Din Blick, How Long, Hopefully, You are Not Alone och Stop It synliggör människans problematiska relation till miljön och uppmanar även till handling och ett värnande om djur och natur.

Livets Ränder (2018) är Eva Olofssons femte utställning på Galleri Eklund och innehåller mustiga målningar i blandteknik av naturskildringar.