SAMLINGSUTSTÄLLNING 19/11 – 10/12, 2020

FYRA KONSTNÄRER

Moja Adlersson

Formen är av yttersta betydelse i Moja Adlerssons målningar – såväl formerna som ytorna dem emellan är tydligt avgränsade och rena, de lockar och leker med ögat. De geometriska linjerna är minutiöst dragna med hjälp av skarpa, små penslar och tejp, och kan i vissa fall närmast ha ett sakralt utseende i sin exakthet. Men här finns även en helt annan typ av ytor och linjer. Adlersson kombinerar nämligen sitt intresse för konkret konst med influenser från exempelvis Henri Laurens och Henry Moores moderna, bulliga skulpturer. Därmed förenar även Adlersson sina räta linjer med mer lekfulla, organiska former som böljar över duken och samspelar med det spikraka på ett vis som är otypiskt för konkret konst. En stark visuell dynamik uppstår mellan det strama och de mer fria, flytande strukturerna i målningarna; en rörelse och rytm som för tankarna till flödande jazzmusik. Likaså bryter de matta färgytorna i olika starka kulörer mot varandra, där jordiga ockratoner liksom mjuka pastellfärger möter svartvitt och bjärt orange, blått och rosa.

Ann Ahlbom Sundqvist

Med en uppväxt på Västkusten och en konstant närhet till havs- och stenlandskap, sjöstjärnor och alger har frågor om vad som finns i haven, vad haven gör för oss och inte minst hur haven mår, alltid legat nära till hands för Ann Ahlbom Sundqvist. Hennes verk är ofta inspirerade av just tidlösa, naturnära former från havets mångfald och mänsklighetens ursprung, så kallade livsformer. Molekyler, frön, maneter, sjöborrar, musslor och koraller må vara känsliga och småskaliga men besitter ändå otrolig potential till att skapa spirande liv och balanserade ekosystem. I Ahlbom Sundqvists bildvärld blåses dessa väsentliga livsformer upp och mikroorganismernas förstorade skala indikerar deras omfattande bidrag och nytta i haven.

Jill Höjeberg

Jill Höjeberg är en skulptör som skapar abstrakta verk, främst i olika typer av marmor och alabaster. Hon spenderar även en portion av året i Carrara i Italien för att där noggrant välja ut sitt material och hugga fram grundformerna i hennes skulpturer. Höjeberg inspireras av att arbeta på samma plats där marmorn bryts ur berget och alabastern grävs upp ur jorden. Väl hemma i sin ateljé i Stockholm påbörjas den mödosamma bearbetningen av den grovhuggna formen. Formspråket i Höjebergs skulpturer är minimalistiskt och hon strävar efter att få den hårda stenen att utstråla en avskalad energi och styrka. De rundade formerna i hennes verk ger ett närmast elastiskt intryck och verken förefaller vara utsträckta och tänjda till det omöjligas gräns.

Danka Jaworska

Danka Jaworska skapar sina verk både som collage och rent måleri, och blandar däri friskt det figurativa med det abstrakta. I vissa fall kan konstnären utgå ifrån ett abstrakt uttryck för att sedan addera ett huvud till målningen och sammanbinda det med befintliga mönster och på så vis skapa ett porträtt, medan det i andra fall är huvudet som är utgångspunkten och kroppen utvecklas sedan gradvis. Kvinnor i praktfull dress är vanligt förekommande i Jaworskas motivsfär och de kan stå eller sitta för sig själva eller i olika konstellationer med andra kvinnor eller män. De representerade människofigurernas återhållsamma mimik och kroppsspråk står i bjärt kontrast till målningarnas dramatiska färgsättning. Faktum är att betraktaren många gånger knappt kan urskilja personliga drag i Jaworskas människofigurer; då deras ansikten består av mörka, anonyma konturer lämnas det öppet vilka personerna faktiskt är. Narrativet i varje verk blir därmed varken sammanlänkat med en specifik person eller övertydligt, utan framgår genom huvudpersonernas subtila gester – lutningen av huvudet eller en utsträckt hand.


FOUR ARTISTS

A group exhibition with painting by Moja Adlersson and Danka Jaworska, as well as sculpture by Ann Ahlbom Sundqvist and Jill Höjeberg.

Galleri Eklund is open: Tuesday – Friday 1 – 6 PM. Welcome!