ELISABETH ZEILON 14/11 – 5/12

Elisabeth Zeilon är en fotograf inspirerad av att gestalta kvinnors livsöden. Hon har länge arbetat med fotografiska kollage där hon kombinerar idéer från det förflutna med det nutida och där hon låter olika exponeringar i varierande opacitet flyta in och ut i varandra. Resultatet blir mycket drömska bilder. En parallell kan dras mellan dessa skira lager med långa exponeringstider och livets olika skeenden som sömlöst flyter in i varandra. Minnen, drömmar och tidigare händelser får stillsamt samspela. Med hjälp av dubbelexponeringar skapar Zeilon egna rum som är oberoende av verklighetens begränsningar. Genom åren har hennes motiv renodlats, och lagren av de olika exponeringarna framstår alltmer som ett enda, men nu med en målerisk kvalitet.

I en bildserie befinner sig konstnären i Paris. I stadens trädgårdar fascineras hon av alla de kvinnliga statyer som finns här och som hon upptäcker ofta representerar grandiosa livsöden. Zeilon både fotograferar de faktiska skulpturerna, men har även anlitat modeller för att på olika sätt gestalta de kvinnor som statyerna representerar.  Vissa av dessa livsöden berör henne särskilt. Hennes bilder av hjältinnor såsom Laura de Noves, Bathilde, Blanche de Castille handlar om att levandegöra dessa historiska kvinnor och deras insatser.

Utöver historiska porträtt skapar Elisabeth Zeilon även en annan typ av porträtt av kvinnor. Här är det obestämt vilka bilderna faktiskt föreställer. Konstnären har återigen använt sig av modeller men har bett dem att blunda, vända sig bort eller så har hon på annat sätt delvis otillgängliggjort kvinnorna för betraktarens granskande blick. På detta vis blir de snarare bärare av mening och skildrar diverse sinnesstämningar och händelser ur livet, än att det rör sig om specifika porträtt av personer. Dessa fotografier kan ses som en typ av självporträtt för konstnärens egen sinnesstämning, och speglingar av de känslor som hon har inför sitt eget liv, men likaså för den kvinnliga betraktarens dito.

Oavsett om Zeilon fotograferar människor eller statyer tenderar hon att blåsa liv i det förgångna och ger på så vis röst åt den historia som är mer eller mindre bortglömd.

Zeilon är dessutom inspirerad av naturen och har skapat landskapsbilder som manifesterar hennes längtan till den typen av vilda och karga landskap, där människan i jämförelse blir mycket liten. Dessa landskapsbilder är gjorda i en kreativ kombination av fotografi och måleri.

Elisabeth Zeilon (f. 1957) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid  Anders Beckmans skola i Stockholm och vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Holland. Konstnären har presenterats i flertalet separat- och samlingsutställningar i Sverige, men även i Europa. Zeilon finns exempelvis representerad i Polaroid Collection, USA; Sacramento Art Museum, USA; Växjö kommun; Nyköpings landsting.

Tysta historier (2019) är Elisabeth Zeilons första separatutställning på Galleri Eklund.