ANN AHLBOM SUNDQVIST

ANN AHLBOM SUNDQVIST – CV

Organismer (26/9 – 17/10)

Ann Ahlbom Sundqvist är en mycket mångfacetterad skulptör som behärskar att skapa verk i de mest olikartade av material; bland annat arbetar hon i granit, marmor, alabaster, kalksten, blåst och sandgjutet glas, brons, järn, tenn, koppar, stål, betong samt trä. Vare sig hon arbetar i sten, glas, metall eller trä söker sig konstnären till rena råmaterial utan mycket mönster i sig, och hennes verk karaktäriseras av en genomgående klarhet i sitt uttryck. Återkommande motiv i Ahlbom Sundqvists bildvärld är porträtt liksom organiska former såsom blommor, frön och havsorganismer.

Konstnären samlar på sig diverse olika stenarter från natur och stenbrott närliggande hennes hem i Bohuslän och Älvsjö men även från resor till Italien och Indien. Ofta sker urvalet baserat på en skissad idé eller från former hon redan kan urskilja i stenen, exempelvis ett ansikte som hon sedan tydliggör väl hemma i ateljén. Det är en långsam och inkännande process att såga, hugga, mejsla och slipa fram former i stenen där grundmaterialet samtidigt får komma till sin rätt och stenens begränsningar i allra högsta grad inspirerar uttrycket i det resulterande verket.

Med en uppväxt på Västkusten och en konstant närhet till havs- och stenlandskap, sjöstjärnor och alger har frågor om vad som finns i haven, vad haven gör för oss och inte minst hur haven mår, alltid legat nära till hands för Ahlbom Sundqvist. Hennes verk är ofta inspirerade av just tidlösa, naturnära former från havets mångfald och mänsklighetens ursprung, så kallade livsformer. Molekyler, frön, maneter, sjöborrar, musslor och koraller må vara känsliga och småskaliga men besitter ändå otrolig potential till att skapa spirande liv och balanserade ekosystem. I Ahlbom Sundqvists bildvärld blåses dessa väsentliga livsformer upp och mikroorganismernas förstorade skala indikerar deras omfattande bidrag och nytta i haven. Konstnären belyser vikten av att värna om dessa livsformer:

“I mina skulpturer vill jag lyfta fram de små organismerna som är viktiga för vår fortlevnad; embryon, frön och mikroorganismer bär med sig grunden till nya livsformer som utvecklas till olika självständiga individer och tankemönster i samhällen. Vi är alla en kedja av celler och organismer i utveckling och behöver varandra för vår gemensamma överlevnad. Mitt arbete innebär ett sökande efter en tidlös dimension i gränslandet mellan natur och kultur.”

Ann Ahlbom Sundqvist (f.1964) bor och är verksam i Stockholm och Bohuslän. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm, liksom vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Konstnären har haft mångtalet separat- och grupputställningar i Sverige. Ahlbom Sundqvist har även mottagit flertalet stipendier liksom konstnärliga gestaltningsuppdrag. Hon finns exempelvis representerad i Annedals bostadsområde HEBA i Bromma; Bonniers huvudkontor; Stockholms stad; Nacka kommun; Stockholms Universitet; Uppsala kommun; Avesta kommun; Halmstads kommun; Västmanlands läns landsting; Marks kommun.