HANNA L HERDER 22/10 – 15/11, 2020

TUNE IN, TUNE OUT

Hanna L Herder målar olika typer av porträtt i akryl på pannå. Ofta experimenterar konstnären med en framställning av människor som bottnar i en orealistisk kombination av komponenter. Exempelvis sammanfogar Herder olika fysiska attribut från en samtida och en dåtida ikon, och blandar ofta friskt vad gäller könstillhörighet och genus, levande människor och fiktiva figurer liksom ikoner från finkulturen och populärkulturen. Hennes porträtt har en tydlig bildretorik; de är träffande och politiska verk samtidigt som de är målade med glimten i ögat. Här finns en märkbar ambition av tillgänglighet, liksom att väcka frågor och att med humorns hjälp peta hål på unkna synsätt.

Tune In, Tune Out är en ny svit målningar som visar Herders karaktäristiska kontrastverkan, humor och fokus på kvinnofrågan. Inspirerad av äldre svartvita fotografier och klassiska målningar som skildrar kvinnor, men där dessa modellers namn många gånger inte står att finna, kommer kvinnorna till liv på nytt i Herders färgglada tolkningar. Hon omstöper alltså äldre porträtt av societetsdamer från 1800-talet, till mer personliga och moderna skildringar genom tillägget av en omisskännligt samtida symbol; de neonfärgade hörlurarna som dinglar från societetsdamernas öron kontrasterar hårt mot den annars så klassiska estetiken i målningarna. Med hjälp av hörlurarna lyfter Herder fram kvinnornas individualitet – en typ av identitetsskapande genom musik, där verkstitlarna också är låttitlar som ger en bild av vad de lyssnar på. I vissa fall uppstår en komisk kontrast mellan en högaktuell hitlåt och damernas klädsel, eller mellan deras prydlighet och musiksmak.

Med det enkla tillägget av ett par färgglada hörlurar belyser Herder att dessa kvinnor är mer än vad som kan ses med blotta ögat. Mångbottnade personligheter tillåts att skymta fram i de då så tidsenliga lagren av krinoliner och dekorum. Konstnären är uppenbart fascinerad av det förgångna och hur livet var förr, och i jämförelsen mellan då och nu finns en poäng om hur dagens samhällssystem måhända inte ter sig lika gammalmodigt som den tid då kvinnor bar korsett och krinolin, men ändock präglas av vissa värderingar, ideal, föreställningar och fenomen som skvallrar om en ojämlik kvinnoroll. Om än i annan skepnad.

Tune In, Tune Out (2020) är Hanna L Herders andra separatutställning på Galleri Eklund.

Hanna L Herder (f. 1976) bor och är verksam i Stockholm. Hon har studerat på Konstfack i Stockholm liksom vid Nyckelviksskolan på Lidingö. Herder har mottagit ett flertal stipendier liksom hon har haft såväl separatutställningar som grupputställningar på olika håll i Sverige.


Tune In, Tune Out is a series of portraits in acrylic on panel by the artist Hanna L Herder. The series shows her characteristic use of contrast, tongue-in-cheek humour as well as her interest in women’s rights issues. Herder recasts classical portraits of society ladies from the 19th century to more modern renditions of these women by adding a contemporary symbol. The neon-coloured headphones dangling from the ears of these society ladies are in stark contrast with the otherwise classic aesthetics in the paintings. They awaken curiosity as to what these neat ladies are listening to and how they actually feel about the music, which is not at all disclosed by their composed faces. With this simple addition of colourful headphones, Herder illuminates how these women are more than meets the eye, where multifaceted personalities may hide beneath the then timely layers of crinolines and decorum. 

Tune In, Tune Out (2020) is Hanna L Herder’s second solo exhibition at Galleri Eklund.

Hanna L Herder (b. 1976) resides and works in Stockholm. She has studied at University of Arts, Crafts and Design in Stockholm as well as at Nyckelviksskolan on Lidingö. Herder has received scholarships and had several solo and group exhibitions in Sweden.