TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR / PAST EXHIBITIONS

2020 2019 2018   2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Galleriet har funnits sedan 1997, och har existerat på olika adresser och i olika former. Kontakta gärna Margareta Eklund på galleriet om du har frågor om tidigare utställningar. The gallery has existed in different forms and in various locations since 1997. Please contact Gallery Director Margareta Eklund if you have any questions regarding past exhibitions. 

MOJA ADLERSSON 24/9 – 15/10, 2020

CONCRETE DAYS I utställningen Concrete Days är det direkt uppenbart att Moja Adlersson upplever en allt starkare dragning åt den konkreta konsten, och hennes geometriska formspråk med exakta linjer och tvära vinklar har aldrig varit mer framträdande än nu. Konkret konst, till skillnad från abstrakt, åsyftar verk som är helt befriade från föreställande och symboliska drag. Adlerssons målningar är på samma sätt alltså inte ett skildrande av verkligheten – utan kompositioner av former, linjer och färgytor som utgör sin egen konkreta verklighet – även om betraktaren givetvis kan dra visuella paralleller mellan de målade formerna och fysiska ting. Verken är kompositioner i …