TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR / PAST EXHIBITIONS

2020 2019 2018   2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 [envira-gallery id=”1935″] Galleriet har funnits sedan 1997, och har existerat på olika adresser och i olika former. Kontakta gärna Margareta Eklund på galleriet om du har frågor om tidigare utställningar. The gallery has existed in different forms and in various locations since 1997. Please contact Gallery Director Margareta Eklund if you have any questions regarding past exhibitions. 

LINA STENQVIST 19/3 – 8/4, 2020

METAMORFOSER Startpunkten till Metamorfoser var molnformationer, närmare bestämt upplevelsen av att titta upp mot skyn och se hur molnen konstant är i rörelse, hur det sakta men säkert alltid sker någon typ av förskjutning. Ingenting är egentligen statiskt. Utställningen handlar alltså om övergående skeenden och rörelser av olika slag; den handlar om tid och föränderlighet, livsstadier, mänskliga relationer, kroppar och platser som ändras – vilka precis som molnen konstant övergår i något annat och får nya former och betydelser. I egenskap av både konstnär och religionsvetare är det precis denna typ av existentiella funderingar som föder Lina Stenqvists skapande. Vi …