JONAS FALCK

Klon (Ägretthäger), fotografi, upplaga 10, 100 x 100 cm, 15 000 SEK inklusive ram

The Claw (Egret), photography, edition 10, 100 x 100 cm, 15 000 SEK including frame


  Intresserad av detta verk?

  Kontakta gärna Margareta.
  margareta@gallerieklund.se eller 0706-617 526


  Interested in this work?

  Please contact Margareta.
  margareta@gallerieklund.se or 0706-617 526