TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR / PAST EXHIBITIONS

2021 2020 2019 2018   2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Galleriet har funnits sedan 1997, och har existerat på olika adresser och i olika former. Kontakta gärna Margareta Eklund på galleriet om du har frågor om tidigare utställningar. The gallery has existed in different forms and in various locations since 1997. Please contact Gallery Director Margareta Eklund if you have any questions regarding past exhibitions. 

MOJA ADLERSSON, ANN AHLBOM SUNDQVIST OCH EVA OLOFSSON VÅR 2022 MOJA ADLERSSONSpring Mood I Moja Adlerssons sjunde separatutställning på Galleri Eklund möter betraktaren en fortsättning på hennes tidigare utforskande av den konkreta konstens geometriska uttryck. Konkret konst, till skillnad från abstrakt, åsyftar verk som är helt befriade från föreställande och symboliska drag. Adlerssons målningar är på samma sätt alltså inte ett skildrande av verkligheten, utan kompositioner i sin egen rätt som tilltalar sinnena på ett direkt och oförmedlat vis. Målningarna utgör sin egen konkreta verklighet även om betraktaren också inbjuds att finna sin egen tolkning av deras innehåll. Adlerssons kompositioner …