TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR / PAST EXHIBITIONS

2021 2020 2019 2018   2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Galleriet har funnits sedan 1997, och har existerat på olika adresser och i olika former. Kontakta gärna Margareta Eklund på galleriet om du har frågor om tidigare utställningar. The gallery has existed in different forms and in various locations since 1997. Please contact Gallery Director Margareta Eklund if you have any questions regarding past exhibitions. 

MARIANNE DEGERMAN 15/4 – 6/5, 2021

SPEGLINGAR Speglingar (2021) Marianne Degerman intresserar sig för ljusets reflektion och seendet genom olika, transparenta skikt. Hon skapar målningar av urbana miljöer liksom vyer av heminteriörer, hav och trädgårdar. Eller för all del en harmonisk stund i form av en middag som åtnjuts på en terrass i solnedgången. Ibland figurerar människor i målningarna, ibland inte, men motiven återges alltid genom fönsterglasens eller solljusets speglingar. Kanske skulle man kunna säga att Degerman målar betraktandet i sig, då betraktaren av hennes målningar blir medveten om sitt eget seende och om avståndet mellan sig själv och det som skildras i målningarna. Inspirationen till utställningen Speglingar kom för …