Välkommen!

DANKA JAWORSKA
24/8 – 23/9

OBS! Sista veckan. Finissage lördag 23/9 i konstnärens närvaro.
Varmt välkommen!

Läs mer om utställningen