KONSTNÄRER

M O J A   A D L E R S S O N
Circumstances

27/4 – 13/5, 2023

I Moja Adlerssons sjunde separatutställning på Galleri Eklund möter betraktaren en fortsättning på hennes tidigare utforskande av den konkreta konstens geometriska uttryck. Konkret konst, till skillnad från abstrakt, åsyftar verk som är helt befriade från föreställande och symboliska drag. Adlerssons målningar är på samma sätt alltså inte ett skildrande av verkligheten, utan kompositioner i sin egen rätt som tilltalar sinnena på ett direkt och oförmedlat vis. Målningarna utgör sin egen konkreta verklighet även om betraktaren också inbjuds att finna sin egen tolkning av deras innehåll.

Adlerssons kompositioner av geometriska strukturer har sin utgångspunkt i färg, form, yta och precision. Verken får sin kraft genom sin grafiska tydlighet. Färgskalan i varje målning är begränsad till ett fåtal matta färgytor i olika jordiga kulörer som bryter mot varandra; rå exponerad linneduk kontrasteras med mjuka pastellfärger liksom till exempel bjärt orange och grönt. Linjeföringen är minutiöst gjord med hjälp av skarpa, små penslar och tejp och kan i vissa fall närmast ha ett sakralt utseende i sin exakthet. Men här finns även en helt annan typ av ytor och linjer. Adlerssons distinkta bildspråk rör sig nämligen självsäkert mellan den konkreta konstens typiskt avskalade och kantiga estetik och mer organiska, bulliga former som böljar över duken. En visuell dynamik uppstår i detta samspel och kompositionernas rytmiska rörelser för tankarna till flödande jazzmusik.

Moja Adlersson (f. 1965) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Künstlerische Volkshochschule i Wien, Österrike liksom vid Borups Höjskole i Köpenhamn, Danmark. Konstnären har presenterats i ett flertal separat- och samlingsutställningar i Sverige, men även i Europa.

Text av Sandrina Cerda.

Separatutställningar

2022, 2021, 2020, 2018, 2014, 2012 och 2010 Rialto Living Gallery, Palma de Mallorca, Spanien
2021 Galleri Nord, Örebro
2021, 2020, 2019, 2018, 2017 och 2016 Galleri Eklund, Stockholm
2015, 2009 och 2006 Hotel Diplomat, Stockholm2015 Galleri Sjöhästen, Nyköping
2014, 2011, 2010 och 2007 Galleri Olby, Stockholm
2013 UNI.ART Gallery, Göteborg
2011 och 2009 Frennegalleriet, Torekov
2011 Galleri 100+, Lidingö
2008 och 2006 Galleri Sleipner, Borås
2005 Art Now Gallery, Göteborg
2005 City Art Gallery, Stockholm
2004 Galleri Kocks, Stockholm
2004 Blasieakademien, Stockholm
2004 Galleri Hagman, Stockholm
2002 Studiogalerie, Wien, Österrike