KONSTNÄRER

JILL HÖJEBERG

Jill Höjeberg finslipar omsorgsfullt sitt tidlösa och minimalistiska formspråk, och skapar skulpturer i gränslandet mellan abstraktion och mjukt böljande former. Här finns en koppling mellan människa och sten och Höjebergs verk relaterar ofta till det mänskliga tillståndet. Genom att reducera rörelser och känslomässiga tillstånd till dess essens blir hennes konstverk som bokstäver i ett primitivt emotionellt språk.

“I stenen skulpterar jag mina tankar. Stenen kan innehålla tankar kring familjen, min omgivning, världen, liksom mina mål, glädjeämnen och drömmar. Genom mina tankar omformas den solida stenen till mjuka, nästan flytande former med en insida som innehåller hemligheter”, säger Jill Höjeberg.

Konstnären fäster stor vikt vid skulpturernas insidor och att ge sina verk en kännbar invändig form snarare än händelselösa håligheter. Precis som alltid i Höjebergs skapande är beröring en central aspekt och hennes perfekt polerade former uppmuntrar betraktaren att sträcka ut handen och smeka stenen och utforska skulpturerna närmare. Höjeberg brukar själv blunda och känna efter när hon nästan är färdig med skulpturen, och om formerna inte känns helt rätt så fortsätter den mödosamma bearbetningen.

Jills ihärdigt huggna och finslipade skulpturer finns i marmor från Italien och Belgien samt i mjölkvit alabaster med ett inkapslat ljus som ger skulpturerna en alldeles särskild utstrålning.

Jill Höjeberg bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid George Washington University i samarbete med Corcoran School of the Arts, liksom vid Art Students League of New York. Konstnären har medverkat i mångtalet samlings- och separatutställningar i Europa. Höjeberg finns representerad i Stockholms konstkansli, Sigtuna kommun, landstinget i Dalarna och Borlänge kommun.

Separatutställningar i urval

2024 Galleri Eklund, pop-upp på Elverket Djursholm
2023, 2021, 2020, 2018 och 2016 Galleri Eklund, Stockholm
2024, 2022, 2015 och 2012 Punto Sull’Arte, Varese, Italien
2019 Ekerum konsthall, Öland
2015 Galleri Ekvall + Törnblom, Stockholm
2014 Galleri New Form, Trelleborg
2011 Borlänge konsthall, Borlänge
2009 Galleri Eklund Wallmark, Stockholm
2004 Sigtuna museum, Sigtuna
2002 Arvika konsthall, Arvika
2001 Galleri Jan Wallmark, Stockholm
1999 Forsbergs Gallerier, Tidaholm

Utsmyckningsuppdrag

2010 Borlänge kommunhus, Borlänge
2006 Sigtuna kommunhus, Sigtuna
2006 Saga skolan, Sigtuna
2006 Valsta sporthall, Sigtuna
2005 Sigtuna kommuns fritidscenter, Sigtuna

DANKA JAWORSKA

Danka Jaworskas konstnärliga uttryck är svulstigt och ofta färgsprakande. I dessa mindre verk använder Danka en mer nedtonad färgskala i bruna, gråa, vita och några guldinslag. Jaworska målar i många laserande lager av akrylfärg och hennes signum är även att skvätta den generöst mot duken. Häri blandas det abstrakta med det figurativa och gradvis uppstår intrycket av en mänsklig form. I vissa fall utgår konstnären ifrån ett abstrakt uttryck för att sedan addera ett huvud till målningen och sammanbinda det med befintliga mönster och på så vis skapa en människoskildring, medan det i andra fall är huvudet som är utgångspunkten och kroppen som successivt utvecklas.

Kvinnor i praktfull dress är vanligt förekommande i Jaworskas motivsfär och de kan stå eller sitta för sig själva eller i samspel med andra kvinnor. Betraktaren kan knappt urskilja personliga drag i Dankas människofigurer och då deras ansikten består av mörka, anonyma konturer lämnas det öppet vilka de faktiskt är. Narrativet i varje verk blir därmed varken sammanlänkat med en specifik person eller övertydligt, utan framgår genom huvudpersonernas subtila gester såsom lutningen av huvudet eller en utsträckt hand.

Danka Jaworska (f.1951) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstakademien i Warszawa liksom vid École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs i Paris. Konstnären har presenterats i mångtalet separat- och grupputställningar i Sverige, men även i Europa och USA. Jaworska finns exempelvis representerad i SAS/LIN Art Collection; Moderna Museet i Lodz, Polen; Nationalmuseum i Poznan, Polen; International Collection of Portraits, Tuzla, Bosnien Hercegovina; Moderna Museet i Skopje, Makedonien; Canadian International Bank; Tetra-Pak i USA; Nationalmuseet i Krakow, Polen; Komun Haarlemerliede en Spaarnwoude, Holland; Karolinska Sjukhuset/Radiumhemmet Stockholm;
Statens konstråd.

Separatutställningar i urval

2021, 2020, 2017, 2016, 2014                 Galleri Eklund, Stockholm
2023, 2021, 2017, 2015, 2013, 2011       Galleri Roedhusgaarden, Roedhus, Danmark
2023, 2021, 2019, 2009, 2008                 Galleri Kim Anstensen, Göteborg
2019, 2008, 2002, 1996                           Galleri Nord, Örebro
2018                                                         Benhuset, Katarina kyrkogård, Stockholm
2018                                                         Galleri Nordica, Ystad
2018, 2008                                               Galleria M, Wroclaw, Polen
2017, 2015, 1992                                     Galleri Bergman, Karlstad
2017, 2014, 2006                                     Galleri Palm, Falsterbo
2016, 2014                                               Galleri GKM, Göteborg
2016, 2013, 2010                                     Galleri Sjöhästen, Nyköping
2015, 2014                                               Piteå konsthall, Piteå
2012                                                         Edsviks konsthall, Sollentuna
2011                                                         Galeria Anna Karenska, Nekielka, Polen
2011, 2007, 2003                                     Galleri 101, Malmö
2010                                                        Galleri Jeanette Ölund, Borås
2010                                                        Galleri Eklund, Djursholm
2010, 2008, 2004                                     Weibulls Kunstgalleri, Vedbæk, Danmark
2008                                                        Galleri Lloyd’s, Umeå
2008, 2005, 2002                                     Galleri Victoria, Halmstad
2007                                                         Galeria Pokaz, Warszawa, Polen
2007                                                         Galleri Eklund Wallmark, Stockholm
2006, 2001, 1997                                     Lilla Galleriet, Helsingborg
2005                                                         Galleri Våga Se, Stockholm
2005                                                         Hörle slott, Hörle
2005, 2003                                               Galleri Stenlund, Stockholm
2003, 2000, 1998                                     Galleri Bacchus, Borås
2001                                                         Galleri Nordens Ljus, Stockholm
2000                                                         Galleri Thomassen, Göteborg

M O J A   A D L E R S S O N

Adlerssons kompositioner av geometriska strukturer har sin utgångspunkt i färg, form, yta och precision. Verken får sin kraft genom sin grafiska tydlighet. Färgskalan i varje målning är begränsad till ett fåtal matta färgytor i olika jordiga kulörer som bryter mot varandra; rå exponerad linneduk kontrasteras med mjuka pastellfärger liksom till exempel bjärt orange och grönt. Linjeföringen är minutiöst gjord med hjälp av skarpa, små penslar och tejp och kan i vissa fall närmast ha ett sakralt utseende i sin exakthet. Men här finns även en helt annan typ av ytor och linjer. Adlerssons distinkta bildspråk rör sig nämligen självsäkert mellan den konkreta konstens typiskt avskalade och kantiga estetik och mer organiska, bulliga former som böljar över duken. En visuell dynamik uppstår i detta samspel och kompositionernas rytmiska rörelser för tankarna till flödande jazzmusik.

Moja Adlersson (f. 1965) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Künstlerische Volkshochschule i Wien, Österrike liksom vid Borups Höjskole i Köpenhamn, Danmark. Konstnären har presenterats i ett flertal separat- och samlingsutställningar i Sverige, men även i Europa.

Text av Sandrina Cerda.

Separatutställningar

2022, 2021, 2020, 2018, 2014, 2012 och 2010 Rialto Living Gallery, Palma de Mallorca, Spanien
2021 Galleri Nord, Örebro
2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 och 2016 Galleri Eklund, Stockholm och Djursholm
2015, 2009 och 2006 Hotel Diplomat, Stockholm2015 Galleri Sjöhästen, Nyköping
2014, 2011, 2010 och 2007 Galleri Olby, Stockholm
2013 UNI.ART Gallery, Göteborg
2011 och 2009 Frennegalleriet, Torekov
2011 Galleri 100+, Lidingö
2008 och 2006 Galleri Sleipner, Borås
2005 Art Now Gallery, Göteborg
2005 City Art Gallery, Stockholm
2004 Galleri Kocks, Stockholm
2004 Blasieakademien, Stockholm
2004 Galleri Hagman, Stockholm
2002 Studiogalerie, Wien, Österrike

ANNE TERSELIUS CLARIDGE

Anne Terselius Claridges konstnärliga skapandeprocess är spontan och intuitiv, men hennes abstrakta oljemålningar visar ändå vilken behärskad och formmedveten målare hon är. Medan hon målar, vrider och vänder Terselius Claridge på duken och kan plötsligt stanna till när hon upplever att det energifulla flödet i målningen är precis rätt. Konstnären menar att detta moment kan vara det allra svåraste under arbetets gång; att lägga ned penseln i god tid, när uttrycket fortfarande är öppet istället för att överarbeta målningen eller “ta död” på färgerna. Konstnärens rörlighet under hennes skapande medför också att det i hennes verk alltid finns nya detaljer som långsamt uppenbarar sig inför konstbetraktarens ögon.  På samma sätt som klassisk musik kan behöva flera genomlyssningar för att åhöraren riktigt ska kunna bottna i stycket eller i verket som helhet, menar Terselius Claridge att hennes målningar kräver ett uppmärksamt betraktande och helst att betraktaren återvänder till verket flera gånger.

För Terselius Claridge är måleriet ömsom en tung process, ömsom lätt och lustfyllt, men oavsett vilket ska den färdiga målningen alltid se otvingad och harmonisk ut. I dessa allvarsamma tider har konstnären särskilt inspirerats av att skapa någonting vackert, hoppfullt och ljust. Hidden Garden presenterar tretton abstrakta målningar i en blandteknik av olja, oljepastell och kol och har en medvetet upplyftande och frisk färgpalett. Målningarna går i nyanser av cinnoberrött, varmgult och coelinblått som tillsammans vibrerar i samklang. Även om Terselius Claridges verk vid en första anblick må te sig som ett explosivt virrvarr av färger, dröjer det faktiskt inte länge förrän betraktaren finner en tydlig ordning, eller rytm, i färgfältens dynamiska uttryck.

Denna spänning mellan dissonans och harmoni, eller mellan puls och vila, ger Terselius Claridges verk nerv. Hon är också mån om att målningarnas estetiska helhet inte ska vara helt tillrättalagd och arbetar därför med tygtrasa och suddar ut färgfält, liksom hon skrapar bort vissa partier av oljefärg, målar över andra och smutsar medvetet ner färgerna för att ge dem ett djup.

Anne Terselius Claridge bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Nyckelviksskolan och Gerlesborgsskolan i Stockholm; Fachhochschule Hamburg Gestaltung i Hamburg, Tyskland; Accademia di Belle Arti di Roma i Rom, Italien. Konstnären har presenterats i ett flertal separat- och grupputställningar i Sverige.
Text av Sandrina Cerda

Utbildning

1981-83 Måleri, Gerlesborgsskolan, Stockholm
1976-77 Måleri, Fachhochschule Hamburg Gestaltung, Hamburg, Tyskland
1968-72 Scenografi och kostym, Accademia di Belle Arti di Roma, Rom, Italien
1967-68 Textil och måleri, Nyckelviksskolan, Lidingö

Separatutställningar i urval

2021, 2019 och 2016 Galleri Eklund, Stockholm
2015 Galleri Nordens Ljus, Stockholm
2014, 2011 och 2008 Galleri Överkikaren, Stockholm
2014 Hedengrens bokhandel, Stockholm
2013 och 2006 Galleri Elverket, Djursholm
2004 Galleri Hedlund, Stockholm
2001 Galleri Konstform, Stockholm
2000 Galleri Zwingmann, Helsingborg
1997 Djursholms bibliotek, Stockholm
1977 Svenska Kyrkan, Hamburg, Tyskland