Välkommen!

FYRA KONSTNÄRER

Samlingsutställning
19/11 – 10/12, 2020
En samlingsutställning med måleri av Moja Adlersson och Danka Jaworska, 
samt skulptur av Ann Ahlbom Sundqvist och Jill Höjeberg.

Öppettider: tisdag – fredag kl. 13 – 18. Välkommen till Galleri Eklund!

FOUR ARTISTS

Group exhibition
November 19 – December 10, 2020 
A group exhibition with painting by Moja Adlersson and Danka Jaworska, 
as well as sculpture by Ann Ahlbom Sundqvist and Jill Höjeberg.

Opening hours: Tuesday – Friday 1 – 6 PM. Welcome to Galleri Eklund!