DANKA JAWORSKA 25/11 – 17/12 2021 

DANKA JAWORSKA

25/11 – 17/12 2021

Danka Jaworskas konstnärliga uttryck är svulstigt och färgsprakande. Hon arbetar ofta i storformat då hon vill att måleriet fullkomligt ska flöda ur henne och fritt applicera stora sjok med färg. Jaworska målar i många laserande lager av akrylfärg och hennes signum är även att skvätta den generöst mot duken. Tillsammans med konstnärens gesturala penseldrag, bidrar dessa färgstänk till det dynamiska, rentav explosiva, uttrycket i målningarna. Häri blandas det abstrakta med det figurativa och gradvis uppstår intrycket av en mänsklig form. I vissa fall utgår konstnären ifrån ett abstrakt uttryck för att sedan addera ett huvud till målningen och sammanbinda det med befintliga mönster och på så vis skapa en människoskildring, medan det i andra fall är huvudet som är utgångspunkten och kroppen som successivt utvecklas.

I bjärt kontrast till målningarnas rika och mustiga färgpalett är de representerade människofigurernas återhållsamma mimik och kroppsspråk. Kvinnor i praktfull dress är vanligt förekommande i Jaworskas motivsfär och de kan stå eller sitta för sig själva eller i samspel med andra kvinnor. Betraktaren kan knappt urskilja personliga drag i Jaworskas människofigurer och då deras ansikten består av mörka, anonyma konturer lämnas det öppet vilka de faktiskt är. Narrativet i varje verk blir därmed varken sammanlänkat med en specifik person eller övertydligt, utan framgår genom huvudpersonernas subtila gester såsom lutningen av huvudet eller en utsträckt hand.

Det finns en närvaro av en svunnen tid i Jaworskas gestaltade dramatik och opulens; något som väcker nyfikenhet och attraherar betraktaren till hennes duk för närmare granskning av den. 

Danka Jaworska (f.1951) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstakademien i Warszawa liksom vid École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs i Paris. Konstnären har presenterats i mångtalet separat- och grupputställningar i Sverige, men även i Europa och USA. Jaworska finns exempelvis representerad i SAS/LIN Art Collection; Moderna Museet i Lodz, Polen; Nationalmuseum i Poznan, Polen; International Collection of Portraits, Tuzla, Bosnien Hercegovina; Moderna Museet i Skopje, Makedonien; Canadian International Bank; Tetra-Pak i USA; Nationalmuseet i Krakow, Polen; Komun Haarlemerliede en Spaarnwoude, Holland; Karolinska Sjukhuset/Radiumhemmet Stockholm; Statens konstråd.


Text av Sandrina Cerda


Separatutställningar i urval

2021, 2020, 2017, 2016, 2014 Galleri Eklund, Stockholm

2021, 2017, 2015, 2013, 2011 Galleri Roedhusgaarden, Roedhus, Danmark

2021, 2019, 2009, 2008 Galleri Kim Anstensen, Göteborg

2019, 2008, 2002, 1996 Galleri Nord, Örebro

2018 Benhuset, Katarina kyrkogård, Stockholm

2018 Galleri Nordica, Ystad

2018, 2008 Galleria M, Wroclaw, Polen

2017, 2015, 1992 Galleri Bergman, Karlstad

2017, 2014, 2006 Galleri Palm, Falsterbo

2016, 2014 Galleri GKM, Göteborg

2016, 2013, 2010 Galleri Sjöhästen, Nyköping

2015, 2014 Piteå konsthall, Piteå

2012 Edsviks konsthall, Sollentuna

2011 Galeria Anna Karenska, Nekielka, Polen

2011, 2007, 2003 Galleri 101, Malmö

2010 Galleri Jeanette Ölund, Borås

2010 Galleri Eklund, Djursholm

2010, 2008, 2004 Weibulls Kunstgalleri, Vedbæk, Danmark

2008 Galleri Lloyd’s, Umeå

2008, 2005, 2002 Galleri Victoria, Halmstad

2007 Galeria Pokaz, Warszawa, Polen

2007 Galleri Eklund Wallmark, Stockholm

2006, 2001, 1997 Lilla Galleriet, Helsingborg

2005 Galleri Våga Se, Stockholm

2005 Hörle slott, Hörle

2005, 2003 Galleri Stenlund, Stockholm

2003, 2000, 1998 Galleri Bacchus, Borås

2001 Galleri Nordens Ljus, Stockholm

2000 Galleri Thomassen, Göteborg

Polish painter Danka Jaworska’s artistic expression is both exuberant and vibrant. She often works in large formats as she wants the painting to flow out of her in bold brushstrokes and freely apply thick swathes of colour onto the canvas. Jaworska paints in many layers of acrylic paint and uses various squeegees, rollers and stamps to create a depth in her surfaces – her signature move is also to generously splash paint over her motifs. These characteristic splashes of hers add to the dynamic, or even explosive, expression in her works and she hardly ever creates delicate or still paintings.

Women in gorgeous dress are a recurring motif in Danka Jaworska’s paintings and can be seen to be seated or standing alone, as well as in various constellations with other women or men. The subdued body language and facial expressions of these figures are in stark contrast to the dramatic palette of the paintings. Actually, the art viewer is rarely able to discern any personal features in Jaworska’s painted figures with their faces consisting of dark, anonymous contours and it is left open to interpretation who they really are. The narrative of each work is thus neither linked to a specific person nor abundantly clear, but is conveyed through the subtle gestures of the protagonists in the paintings, such as the tilt of a head or a hand reaching out. 

There is a particular mood conveyed in Jaworska’s work – almost a sense of mystery or melancholy about them, but with a presence of light and beauty. Her works appear as dreamlike images or traces from a bygone era that the viewer perhaps does not have a connection to but yet yearns for.Danka Jaworska resides and works in Stockholm. She has studied at The Acdemy of Fine Arts in Warsaw, Poland as well as École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris, France. The artist has had numerous solo and group exhibitions in Sweden, but also in Europe and in the United States. In addition, Jaworska is represented in many collections, including SAS/LIN Art Collection; The Museum of Modern Art in Lodz, Poland; The National Museum in Poznań, Poland; International Collection of Portraits in Tuzla, Bosnia Hercegovina; The Museum of Modern Art in Skopje, Macedonia; Canadian International Bank; Tetra-Pak in USA; The National Museum in Krakow, Poland; Komun Haarlemerliede en Spaarnwoude in Holland; Komun Lanckorona in Poland; Karolinska Sjukhuset/ Radiumhemmet in Stockholm; Public Art Agency Sweden