JILL HÖJEBERG 23/9 – 15/10 

Jill Höjeberg finslipar omsorgsfullt sitt tidlösa och minimalistiska formspråk, och skapar skulpturer i gränslandet mellan abstraktion och mjukt böljande former. Här finns en koppling mellan människa och sten och Höjebergs verk relaterar ofta till det mänskliga tillståndet. Genom att reducera rörelser och känslomässiga tillstånd till dess essens blir hennes konstverk som bokstäver i ett primitivt emotionellt språk. Att huvuddelen av verken i konstnärens fjärde separatutställning på Galleri Eklund tillkom under pandemin märks såväl i formerna som i verkstitlarna. Höjeberg har exempelvis översatt känslan av saknad efter fysisk närhet till tätt sammanlänkade kroppar i marmor och alabaster som tycks uttrycka en tajt omfamning eller en kropp som bär en annan. Höjebergs inre känsloliv under denna omvälvande period i världshistorien liksom den stundande ankomsten av ett barnbarn har av naturliga skäl satt sina spår under hennes arbetes gång.

I stenen skulpterar jag mina tankar. Stenen kan innehålla tankar kring familjen, min omgivning, världen, liksom mina mål, glädjeämnen och drömmar. Genom mina tankar omformas den solida stenen till mjuka, nästan flytande former med en insida som innehåller hemligheter, säger Jill Höjeberg.

Flera av verken i denna utställning ingår i en serie på temat kvinnliga former och havandeskap, vilka skildrar en harmoni och skönhet liksom en sensualitet med matta utvändiga ytor och en mer polerad insida. Konstnären fäster stor vikt vid skulpturernas insidor och att ge sina verk en kännbar invändig form snarare än händelselösa håligheter. Precis som alltid i Höjebergs skapande är beröring en central aspekt och hennes perfekt polerade former uppmuntrar betraktaren att sträcka ut handen och smeka stenen och utforska skulpturerna närmare. Höjeberg brukar själv blunda och känna efter när hon nästan är färdig med skulpturen, och om formerna inte känns helt rätt så fortsätter den mödosamma bearbetningen.

Inifrån är konstnärens fjärde separatutställning på Galleri Eklund och innehåller sjutton elementära former, ihärdigt huggna och finslipade ur ett rikt urval marmor från Italien, Portugal och Belgien men även i svensk kalksten. Dessutom finns skulpturer i mjölkvit alabaster med ett inkapslat ljus som ger skulpturerna en alldeles särskild utstrålning.

Jill Höjeberg bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid George Washington University i samarbete med Corcoran School of the Arts, liksom vid Art Students League of New York. Konstnären har medverkat i mångtalet samlings- och separatutställningar i Europa. Höjeberg finns representerad i Stockholms konstkansli, Sigtuna kommun, landstinget i Dalarna och Borlänge kommun.


Jill Höjeberg meticulously refines her timeless and minimalist design, and creates sculptures at the periphery of abstraction and soft, undulating shapes. The sculptures originate from Höjeberg’s need to convert her emotions to solid forms. By reducing various movements and emotional states to their very essence – the artworks become letters in her own primitive emotional language. The fact that the majority of the works in Jill Höjeberg’s fourth solo exhibition at the gallery were created during the pandemic is noticeable both in their shapes and titles. E.g. Höjeberg has translated the feeling of missing physical closeness into interweaved bodies in marble and alabaster that appear to express a tight embrace or one body carrying another.

Touch is a significant aspect of Höjeberg’s work, and the perfectly polished shapes tempt the art viewer to reach out their hand and caress the stone. As a child, the artist was told never to touch the art, only to look at it. This birthed the idea of creating sculptures that actually encourage people to touch the art and explore the sinuous shapes of each sculpture. When she is nearly done with the sculptures, Höjeberg often closes her eyes and feels the work to ensure that the different surfaces are flawless to the touch, and if not – the cumbersome physical work continues.

From Within is the artist’s fouth solo exhibition at Galleri Eklund and presents 17 elemental shapes in a selection of marble from Italy, Portugal and Belgium as well as Swedish limestone. This exhibition also includes several sculptures in milky white alabaster with an encapsulated light, giving these works a particular aura.

Jill Höjeberg resides and works in Stockholm. She has studied at George Washington University in Washington, USA as well as at Art Students League of New York in New York, USA. The artist has been exhibited in numerous solo and group exhibition in Sweden and Europe. Höjeberg is represented in The Stockholm City Arts Council, Sigtuna municipality, the city council in Dalarna and Borlänge municipality.


Text av Sandrina Cerda