MOJA ADLERSSON, ANN AHLBOM SUNDQVIST OCH EVA OLOFSSON VÅR 2022

MOJA ADLERSSON
Spring Mood

I Moja Adlerssons sjunde separatutställning på Galleri Eklund möter betraktaren en fortsättning på hennes tidigare utforskande av den konkreta konstens geometriska uttryck. Konkret konst, till skillnad från abstrakt, åsyftar verk som är helt befriade från föreställande och symboliska drag. Adlerssons målningar är på samma sätt alltså inte ett skildrande av verkligheten, utan kompositioner i sin egen rätt som tilltalar sinnena på ett direkt och oförmedlat vis. Målningarna utgör sin egen konkreta verklighet även om betraktaren också inbjuds att finna sin egen tolkning av deras innehåll.

Adlerssons kompositioner av geometriska strukturer har sin utgångspunkt i färg, form, yta och precision. Verken får sin kraft genom sin grafiska tydlighet. Färgskalan i varje målning är i denna utställning mer färgstark med matta färgytor i olika klara kulörer som bryter mot varandra; rå exponerad linneduk kontrasteras med mjuka pastellfärger liksom till exempel bjärt orange och grönt. Linjeföringen är minutiöst gjord med hjälp av skarpa, små penslar och tejp och kan i vissa fall närmast ha ett sakralt utseende i sin exakthet. Men här finns även en helt annan typ av ytor och linjer. Adlerssons distinkta bildspråk rör sig nämligen självsäkert mellan den konkreta konstens typiskt avskalade och kantiga estetik och mer organiska, bulliga former som böljar över duken. En visuell dynamik uppstår i detta samspel och kompositionernas rytmiska rörelser för tankarna till flödande jazzmusik.

Moja Adlersson (f. 1965) bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Künstlerische Volkshochschule i Wien, Österrike liksom vid Borups Höjskole i Köpenhamn, Danmark. Konstnären har presenterats i ett flertal separat- och samlingsutställningar i Sverige, men även i Europa.

Text av Sandrina Cerda.

Separatutställningar

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 och 2016 Galleri Eklund, Stockholm

2021, 2020, 2018, 2014, 2012 och 2010 Rialto Living Gallery, Palma de Mallorca, Spanien

2021 Galleri Nord, Örebro

2015, 2009 och 2006 Hotel Diplomat, Stockholm

2015 Galleri Sjöhästen, Nyköping

2014, 2011, 2010 och 2007 Galleri Olby, Stockholm

2013 UNI.ART Gallery, Göteborg

2011 och 2009 Frennegalleriet, Torekov

2011 Galleri 100+, Lidingö

2008 och 2006 Galleri Sleipner, Borås

2005 Art Now Gallery, Göteborg

2005 City Art Gallery, Stockholm

2004 Galleri Kocks, Stockholm

2004 Blasieakademien, Stockholm

2004 Galleri Hagman, Stockholm

2002 Studiogalerie, Wien, Österrike

Over the years, Moja Adlersson has become increasingly inspired by Concrete Art and the geometrical expression with exact lines and right angles is now more prominent in her motifs than ever before. Concrete Art, as opposed to Abstract Art, refers to works that are completely free of any basis in observed reality, and have no symbolic features or meaning. Likewise, Adlersson’s paintings often do not represent reality – but are compositions of shapes, lines and fields of colour that make up their own concrete reality. Her paintings are compositions in their own right and appeal to the senses in a direct way.

Forms are of the utmost importance in Moja Adlersson’s works – whether it is the actual shapes or the forms that emerge in between the shapes, they are all clearly and perfectly delineated. The geometrical lines are meticulously drawn with small, sharp brushes and tape; occasionally forming motifs that appear sacral in their exactness. But there is also a completely different kind of lines and shapes in Adlersson’s art, as she combines her interest in Concrete Art with influences both from the minimal, angular architecture of Bauhaus and the modern, fluent shapes of the sculptures of Henri Laurens and Henry Moore. Thus, Adlersson unites her angular lines with more playful and organic shapes that flow across the canvas and create an interaction that is atypical for Concrete Art. There is a strong visual dynamic between these components of the paintings and they have a certain movement or rhythm that is reminiscent of jazz music. Similarly, there is a noticeable contrast between the matte fields of colour, where earthy tones meet soft pastels, black and white as well as bright orange, red and pink.

Moja Adlersson (b. 1965) resides and works in Stockholm. She has studied at Künstlerische Volkshochschule in Vienna, Austria as well as at Borups Höjskole in Copenhagen, Denmark. Adlersson has previously been exhibited in numerous solo and group exhibitions both in Sweden and Europe.

ANN AHLBOM SUNDQVIST

Ann Ahlbom Sundqvist är en mycket mångfacetterad skulptör som behärskar att skapa verk i de mest olikartade av material; bland annat arbetar hon i granit, marmor, alabaster, kalksten, blåst och sandgjutet glas, brons, järn, tenn, koppar, stål, betong samt trä. Vare sig hon arbetar i sten, glas, metall eller trä söker sig konstnären till rena råmaterial utan mycket mönster i sig, och hennes verk karaktäriseras av en genomgående klarhet i sitt uttryck. Återkommande motiv i Ahlbom Sundqvists bildvärld är porträtt, organiska former såsom blommor, frön och havsorganismer liksom olika typer av hus.

Konstnären samlar på sig diverse stenarter från natur och stenbrott närliggande hennes hem i Bohuslän och Älvsjö men även från resor till Italien och Indien. Ofta sker urvalet baserat på en skissad idé eller från former hon redan kan urskilja i stenen, exempelvis ett ansikte som hon sedan tydliggör väl hemma i ateljén. Det är en långsam och inkännande process att såga, hugga, mejsla och slipa fram former i stenen där grundmaterialet samtidigt får komma till sin rätt och stenens begränsningar i allra högsta grad inspirerar uttrycket i det resulterande verket.

Född 1964 i Borås

Bosatt och verksam i Stockholm

Utbildning

1985-89                             Master of Fine Arts (MFA) i skulptur, Konstfack, Stockholm

1985                                   Gerlesborgskolan, Bohuslän

1983-85                             Konst, Sörängens Folkhögskola, Nässjö

Stipendier

2015                                   Helge Ax:son Johnsons stiftelse

2014                                   Svenska Tecknare

2010                                   BUS Stipendium

2006                                  Stiftelsen Längmanska kulturfonden

1992                                   Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium

Separatutställningar

2021                                   Galleri Astley, Skinnskatteberg

2019                                   Galleri Eklund, Stockholm

2018                                   Edsvik konsthall, Sollentuna

2018                                   Österåkers konsthall, Åkersberga

2012                                   BetongGalleriet, Stockholm

2009                                  Borlänge konsthall, Borlänge

2005                                  Galleri Värmlands Konsthantverkare, Karlstad

2003 och 1998                 Galleri Kaolin, Stockholm

2003 och 2000                Galleri Hantverket, Stockholm

1999                                   Galleri Blickpunkten, Robertsfors

1994                                   Galleri Haraldsberg, Bohus-Malmön

Utsmyckningsuppdrag

2019-2021                         Härryda kommun, Härryda

2020                                  Ulricehamns kommun, Ulricehamn

2017                                   rondell Alvar Aalto, Avesta

2015                                   Torp skola, Jönköping

2014                                   HEBA Fastighets AB, Annedal

2013                                   Bergsgårds förskola, Halmstad

2013                                   Bäckagårds förskola, Halmstad

2012                                   Lokes förskola, Halmstad

2008                                  Oskarströms förskola, Halmstad

2008                                  Sofiebergs förskola, Halmstad

2008                                  Sätra äldrevårdsboende, Skärholmen, Stockholm

2000                                  Skanskas huvudkontor, Stockholm

1997-98                             Järla skola, Nacka

1997                                   Geovetenskapens hus, Stockholms Universitet, Stockholm

1997                                   Stockholms Universitet, Stockholm

1996                                   Skene bibliotek, Marks kommun

1994                                   Svenska Bostäder, Stockholm

1991                                    Cementa Euroc AB, Skövde

1989                                   Björketorps förskola, Marks kommun