ANNE TERSELIUS CLARIDGE 11/2 – 4/3, 2021

HIDDEN GARDEN

Hidden Garden (2021)

Anne Terselius Claridges konstnärliga skapandeprocess är spontan och intuitiv, men hennes abstrakta oljemålningar visar ändå vilken behärskad och formmedveten målare hon är. Medan hon målar, vrider och vänder Terselius Claridge på duken och kan plötsligt stanna till när hon upplever att det energifulla flödet i målningen är precis rätt. Konstnären menar att detta moment kan vara det allra svåraste under arbetets gång; att lägga ned penseln i god tid, när uttrycket fortfarande är öppet istället för att överarbeta målningen eller “ta död” på färgerna. Konstnärens rörlighet under hennes skapande medför också att det i hennes verk alltid finns nya detaljer som långsamt uppenbarar sig inför konstbetraktarens ögon.  På samma sätt som klassisk musik kan behöva flera genomlyssningar för att åhöraren riktigt ska kunna bottna i stycket eller i verket som helhet, menar Terselius Claridge att hennes målningar kräver ett uppmärksamt betraktande och helst att betraktaren återvänder till verket flera gånger.

För Terselius Claridge är måleriet ömsöm en tung process, ömsom lätt och lustfyllt, men oavsett vilket ska den färdiga målningen alltid se otvingad och harmonisk ut. I dessa allvarsamma tider har konstnären särskilt inspirerats av att skapa någonting vackert, hoppfullt och ljust. Hidden Garden presenterar tretton abstrakta målningar i en blandteknik av olja, oljepastell och kol och har en medvetet upplyftande och frisk färgpalett. Målningarna går i nyanser av cinnoberrött, varmgult och coelinblått som tillsammans vibrerar i samklang. Även om Terselius Claridges verk vid en första anblick må te sig som ett explosivt virrvarr av färger, dröjer det faktiskt inte länge förrän betraktaren finner en tydlig ordning, eller rytm, i färgfältens dynamiska uttryck.

Denna spänning mellan dissonans och harmoni, eller mellan puls och vila, ger Terselius Claridges verk nerv. Hon är också mån om att målningarnas estetiska helhet inte ska vara helt tillrättalagd och arbetar därför med tygtrasa och suddar ut färgfält, liksom hon skrapar bort vissa partier av oljefärg, målar över andra och smutsar medvetet ner färgerna för att ge dem ett djup.

Anne Terselius Claridge bor och är verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Nyckelviksskolan och Gerlesborgsskolan i Stockholm; Fachhochschule Hamburg Gestaltung i Hamburg, Tyskland; Accademia di Belle Arti di Roma i Rom, Italien. Konstnären har presenterats i ett flertal separat- och grupputställningar i Sverige.

Utställningen Hidden Garden (2021) är Terselius Claridges tredje separatutställning på Galleri Eklund och visar storskaliga abstrakta oljemålningar med ett dynamiskt färgspråk.

Text av Sandrina Cerda, Galleri Eklund


HIDDEN GARDEN

Anne Terselius Claridge’s artistic process is spontaneous and intuitive, yet her large-scale, abstract oil paintings reveal what a controlled and form-conscious painter she is. Terselius Claridge twists and turns the canvas while painting it and can suddenly stop when she feels that the energetic flow in the painting is just right. She describes how this phase can be the most difficult one during the painting process; knowing when to put her paintbrushes down, when the expression is still open instead of over-worked and the colours “not yet dead”.

At a first glance, the colour application might appear chaotic, but a distinctive order or rhythm soon emerges in her works where the colours, forms and patterns together vibrate in aesthetic harmony. It is precisely this tension between dissonance and harmony, or between pulse and rest, that creates an inherent dynamic force in Terselius Claridge’s paintings. The artist clearly also makes a point of not allowing her work to become too composed or graceful; as she uses a cloth to smudge various areas of paint, and scrapes others or paints over them in deliberately sullied colours.

Anne Terselius Claridge resides and works in Stockholm. She has studied at Gerlesborgsskolan in Stockholm; Fachhochschule Hamburg Gestaltung in Hamburg, Germany; Accademia di Belle Arti di Roma in Rome, Italy; and Nyckelviksskolan in Stockholm. The artist has been presented in numerous solo and group exhibitions in Sweden.

Text by Sandrina Cerda, Galleri Eklund